Obowiązek informacyjny | kontakt

1. Administrator danych

Administrator danych osobowych:  MASOVIA CARE  Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  Spółka Komandytowa ul. Złota 59 00-120 Warszawa

2. Kontakt z Administratorem

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować
z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email : info@masovia-care.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie które otrzymamy od Państwa drogą mailową bądź pocztą. 

Pani/Pana dane przetwarzane będą również w celu kontaktu telefonicznego poprzez naszą infolinie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty powiązane
z Administratorem, w tym w szczególności dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych.

5. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, Warszawa.

8. Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wymienionych celów.

9. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Szukasz pracy w Niemczech?

Wypełnij formularz kontaktowy!

Szukasz pracy w Wielkiej Brytanii?

Wypełnij formularz kontaktowy!